Hållbarhet

OEKO-TEX® STANDARD 100

Om en textilartikel bär STANDARD 100-märkningen kan du vara säker på att varje komponent i denna artikel, dvs. varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen och att artikeln därför är ofarlig för människors hälsa. Testet utförs av våra oberoende OEKO-TEX®-partnerinstitut på basis av vår omfattande OEKO-TEX®-kriteriekatalog. I testet tar de hänsyn till många reglerade och icke-reglerade ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa. I många fall går gränsvärdena för STANDARD 100 utöver nationella och internationella krav. Kriteriekatalogen uppdateras minst en gång per år och utökas med ny vetenskaplig kunskap eller lagstadgade krav. Det är inte lätt för tillverkare och kunder att hålla en överblick över rättsläget kring skadliga ämnen varje dag. Våra experter från OEKO-TEX®-instituten gör detta åt dig.

Näringslivets producentansvar

Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär bland annat att alla producenter ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket från och med den 1 november 2023. Enligt förordningen övergår insamlingsansvaret för hushållsförpackningar från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024 och från 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar till återvinning fastighetsnära. Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationer, fortsatt för att bekosta insamling av förpackningar och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns. I och med det utökade producentansvaret inom EU kommer kostnaden för producenterna, dvs förpackningsavgiften, att öka kraftigt de kommande åren och kommer i förlängningen bäras av konsument som en del av produktens pris.

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka materialåtervinningen av förpackningar, minska mängden förpackningar och förpackningsavfall och säkerställa att förpackningsavfall tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen